IuBeKeo

Giới tính: Nữ
Cấp: 46
31935 / 32460
Ngày tham gia: 16:17 04/09/12
Đăng nhập cuối: 00:34 03/01/19
Gửi liên lạc
úi giời ơi....bánh bèo
00:57 28/10/2014 Trả lời 
Úi rời ơi, sinh thế lày thì ai trịu đc. Chu choa
02:48 08/09/2014 Trả lời 
Quốc khánh mà chưa được về nữa à
05:45 02/09/2014 Trả lời 
http://vietyo.com/forum/hoi-chan-thanh-may-bac-vao-tra-loi-chan-thanh-cam-troll/t525196/
18:20 24/08/2014 Trả lời 
tội nghiệp bạn
08:10 23/08/2014 Trả lời 
Đã được về nơi muốn về v . k . l
20:35 22/08/2014 Trả lời 
http://vietyo.com/forum/mo-khach-duong-xa-khach-duong-xa-ao-em-mong-qua-nhin-xuyen-qua/t525060/
18:33 21/08/2014 Trả lời 
http://vietyo.com/forum/sunflowers-mem-vietyo-cover/t525027/
14:48 21/08/2014 Trả lời 
@Truyenngan lên gg gõ snakefuck là ra nhé bạn
09:47 21/08/2014 Trả lời 
@Truyenngan lên gg gõ snakefuck là ra nhé bạn
09:47 21/08/2014 Trả lời