Hướng dẫn đăng ký:

  • Tên truy cập chỉ có thể chứa đựng chữ cái, con số , dấu gạch dưới (_) , dấu chấm (.) và có từ 3 tới 20 ký tự.
  • Mật khẩu của bạn phải có ít nhất 6 ký tự

Quy định sử dụng:

Đăng ký vào VietYO.com hoàn toàn miễn phí nhưng bạn phải tuân theo các quy định sau đây:

a. VietYO.com không chấp nhận bất cứ thông tin nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hoá của nước Việt Nam, không chấp nhận bất cứ chủ đề thảo luận hoặc có ý gây hiểu lầm về chính trị, vi phạm luật pháp của nhà nước CHXHCN Việt Nam. Mọi nội dung vi phạm hoặc chứa liên kết đến các trang web có nội dung vi phạm những điều trên đều sẽ được xóa mà không cần thông báo trước.

b. Khi tham gia VietYO.com bạn sẽ không được phép: Spam ( gửi nhiều nội dung tương tự nhau ) trong cùng một chuyên mục hay chủ đề, hay tham gia kích động, có các hành vi ,mục đích xấu nhằm phá hoại hệ thống hay làm ảnh hưởng tới các thành viên khác.

c. Mọi nội dung do bạn gửi lên, sẽ có thể được ban điều hành của hệ thống thẩm tra lại về tính pháp lý của nội dung trước khi đưa lên.

d. Tài khoản của các bạn sau khi đăng kí tại VietYO.com, sẽ chịu sự quản lý của ban điều hành hệ thống.

e. Chúng tôi có quyền xóa bỏ, hay giới hạn quyền hạn của bạn nếu như các bạn vi phạm các quy định trên mà không cần thông báo trước.

Tạo tài khoản mới

Vui lòng đăng nhập với các lựa chọn dưới đây: